Geschiedenis

Op 19 oktober 2011 vond op kasteel Maurick in Vught de oprichtingsvergadering plaats van PostWin. Cretien Jamin, toenmalig eigenaar van The Read Shop met een Postkantoor in Valkenburg, Arno van Bijnen toenmalig directeur PostNL retail en Hein van Baalen, voorzitter van diverse franchiseoverlegorganen hadden deze oprichting voorbereid.

Uitgangspunt was dat je als Postkantoor en PostNL beter vanuit de gezamenlijkheid kunt werken. Hierdoor kun je beter presteren zowel als retailer en als PostNL.

Informatie-uitwisseling, gezamenlijk innovatie en systeemontwikkeling is de basis voor een krachtige samenwerking. Dat vraagt om een ander overlegmodel waarbij de dialoog opgezocht moet worden. Veel retailverenigingen hebben de neiging binnen een formule te denken vanuit tegenstellingen in plaats vanuit gezamenlijke doelstellingen. PostWin moet dat anders doen. Een dialoog die gevoerd kan worden met als uitgangspunt duurzaam gezamenlijk belang. Ook door PostNL retailers onderling waarbij uitwisseling van kansen in de markt centraal staat evenals het leren van en met elkaar.

Samen toekomst gericht ondernemen vormt de basis. Accepteren dat veranderingen altijd aan de orde zijn en dat je daar als Postkantoren samen met PostNL in ondernemende zin mee om moet gaan om te kunnen oogsten.

Versterken doe je samen!